O nás

Advokátska kancelária bola od svojho vzniku budovaná ako tím odborníkov poskytujúcich právne služby nielen vo všeobecných odvetviach práva ale aj v špecializovaných právnych oblastiach ako napríklad colné, daňové, resp. špedičné právo. Vďaka uvedenému vieme našim klientom poskytnúť komplexnú právnu ochranu zohľadňujúcu špecifiká rôznych právnych odvetví.

Pri posudzovaní prípadu sa nezaoberáme výlučne právnym hľadiskom ale berieme do úvahy aj možné daňové, resp. účtovné dopady na situáciu klienta. Našim klientom sme partnerom aj v prípadoch, ktoré prekračujú územie Slovenskej republiky, resp. Európskej únie. V takýchto prípadoch spolupracujeme s advokátskymi kanceláriami v príslušnej krajine.

Naša kancelária je okrem iného zakladateľom skupiny CLG, ktorá združuje advokátske kancelárie poskytujúce daňové resp. colné poradenstvo pre klientov z krajín V4. Základnou vlastnosťou každého

člena našej advokátskej kancelárie je okrem vysokej odbornosti aj schopnosť tímovej spolupráce. Vďaka tomu vieme zostaviť špecializovaný právny tím, kombinujúci špecifické vedomosti jeho členov, ktorý poskytuje komplexný právny servis klientom, s cieľom vyriešenia aj tých najzložitejších právnych prípadov v prospech klienta a v primeranom čase.

Jedným z cieľov našej advokátskej kancelárie je byť pri poskytovaní právnych služieb našim klientom čo najbližšie, a preto okrem kancelárii v Bratislave a Trnave, postupne budujeme pobočkovú sieť aj v iných regiónoch. Hlboko si vážime, že naši klienti zverili ochranu svojich záujmov do rúk práve našej advokátskej kancelárie. Poskytnutú dôveru oplácame korektným a profesionálnym poskytovaním právnych služieb podopretým vysokou odbornosťou a dlhoročnými skúsenosťami. Našim cieľom je byť našim klientom silným a dôveryhodným partnerom, a to v každom okamihu aj v tej najzložitejšej situácii.

Partneri

JUDr. Maroš Prosman
Advokát | partner
maros.prosman@ppak.sk
+421 907 760 347

JUDr. Tomáš Pavlovič
Advokát | partner
tomas.pavlovic@ppak.sk
+421 908 116 232

JUDr. Peter Rokaš
Advokát | partner
peter.rokas@ppak.sk
+421 908 766 029

Advokáti

Mgr. Peter Kubala
Advokát | prokurista

JUDr. Ľudovít Surma
Advokát | prokurista

Mgr. Dana Sarah Márton
Advokát

JUDr. Peter Debnár
Advokát

JUDr. Michaela Bielik Beláková
Advokát

Právnici

Mgr. Bc. Roman Šajgalík
Právnik

JUDr. Alexander Uj
Právnik

Mgr. Adam Keseg
Právnik

JUDr. Petra Knižková (Tomašovičová)
Právnik

JUDr. Katarína Mrázová
Právnik

JUDr. Rastislav Vysocký, LL.M.
Právnik

Mgr. Zuzana Poláková
Právnik

Mgr. Bc. Lucia Budaiová
Právnik

Asistenti

Martina Thomková
Asistentka

Eva Šimšíková
Asistentka

Simona Lukaščíková
Asistentka

Mgr. Lucia Drdúlová Hrušovská
Asistentka