Pracovné skúsenosti:

2019 – teraz Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. – asistentka
2018 – 2019 Prima banka Slovensko, a.s. – osobný bankár

Vzdelanie:

2013- 2018 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – titul Magister

Jazyková vybavenosť:

slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

Blog

Aktuality & články