Jedna z najvýznamnejších slovenských advokátskych kancelárií s pôsobnosťou vo viacerých jurisdikciách.

Poskytujeme komplexné právne služby v štandardoch medzinárodných kancelárií, s maximálnym dôrazom na kvalitu a operatívnosť. Právne služby poskytujeme v špecializovaných tímoch pod vedením kolegov s dlhoročnými skúsenosťami v konkrétnych právnych odvetviach či už v súkromnej alebo verejnej sfére, s cieľom maximálne zvýšiť efektivitu pri hľadaní optimálneho riešenia pre našich klientov.

Naďalej zostávame verní svojim etickým hodnotám a poslaniu, ktorým je nielen byť silným a dôveryhodným partnerom

našim klientom aj v tých najzložitejších situáciách, ale aj napomôcť zlepšovaniu podnikateľského prostredia a venovať sa vzdelávaniu a výchove mladej generácie.

Našim klientom sme oporou aj v medzinárodných transakciách. Zohľadňujúc bohatú obchodnú prax, spoločnú históriu a nadštandardné vzťahy medzi Českou a Slovenskou republikou, zakladáme pobočku v Prahe s cieľom umožniť svojim klientom využiť benefity vyplývajúce z podrobných znalostí oboch národných jurisdikcií.

Naše hodnoty
Individuálna ochrana Prosman Pavlovič

Profesionalita


Vysoko si ceníme dôveru každého jedného klienta, ktorý sa rozhodne na nás obrátiť a vloží tak ochranu svojich záujmov do našich rúk. Pri svojej práci je našou základnou zásadou a krédom profesionalita a dokonalosť aj v tých najmenších detailoch.

Individuálna ochrana Prosman Pavlovič

Individuálny prístup


Našim poslaním je poskytovať služby pre našich klientov, a preto sú u nás ich záujmy a spokojnosť na prvom mieste. Nikdy nedopustíme, aby bol klient u nás len „číslom“, a aby musel byť svedkom nedôsledného, neosobného riešenia svojho problému.

Komplexná ochrana


Vďaka tímu odborníkov so špecializáciou na jednotlivé právne odvetvia, vieme poskytnúť svojim klientom komplexnú právnu ochranu. Cieľom našej advokátskej kancelárie bolo vždy poskytovať svojim klientom čo najkomplexnejšiu právnu ochranu, a preto sme ju od začiatku budovali ako kolektív špecialistov z rôznych právnych odvetví.

1/3
Tím advokátskej kancelárie

Partneri advokátskej kancelárie

Asistenti

Martina Thomková

Martina Thomková

Asistentka
Eva Jozek

Eva Jozek

Asistentka

Of counsel