Pracovné skúsenosti

2013 – teraz PROSMAN a PAVLOVIČ advokátska kancelária, s.r.o.; právnička
2012 – 2013 advokátska kancelária Mgr. Ľubomír Karika; advokátska koncipientka
2012 Fakultná nemocnica Trenčín; právnička
2011 – 2013 spolupracovníčka ÚPJČ Akadémie vied ČR

Vzdelanie

2015 Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava- titul Doktor práv
2013 – teraz Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci — doktorandské štúdium, odbor občianske právo
2012 Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci — titul Magister práv

Odbornosť

Rodinné právo, občianske právo, pozemkové právo, spotrebiteľské právo, pracovné právo, obchodné právo

Jazyková vybavenosť

slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

Blog

Aktuality & články