Služby

FÚZIE/AKVIZÍCIE

Naša advokátska kancelária poskytuje štandardne svojim klientom právnu podporu a poradenstvo aj v súvislosti s kúpou alebo predajom podniku, pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti (vrátane cezhraničných).

Zobraziť viac

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

Poradenstvo a príprava dokumentácie, analýza nárokov klienta a zastupovanie v súdnom, ako aj v mimosúdnom vymáhaní.

Zobraziť viac

NEHNUTEĽNOSTI, DEVELOPMENT, STAVEBNÉ PRÁVO

Problematika developingu a stavebného práva tvorí jednu z kľúčových oblastí, ktorými sa naša advokátska kancelária zaoberá a v ktorej môžeme konštatovať, že máme bohaté skúsenosti.

Zobraziť viac

PRÁVO VLASTNÍCTVA A OCHRANA INÝCH PRÁV

Zobraziť viac

ZDRAVOTNÍCKE PRÁVO

Zobraziť viac

SPRÁVNE PRÁVO

Zobraziť viac

OBČIANSKE, RODINNÉ A PRACOVNÉ PRÁVO

Zobraziť viac

Ochrana práv klienta

Komplexná ochrana

Individuálny prístup

Profesionalita

Vďaka teamu odborníkov so špecializáciou na jednotlivé právne odvetvia vieme poskytnúť svojim klientom komplexnú právnu ochranu. Cieľom našej advokátskej kancelárie bolo vždy poskytovať svojim klientom čo najkomplexnejšiu právnu ochranu, a preto sme ju od začiatku budovali ako kolektív špecialistov z rôznych právnych odvetví.

 

Najnovší článok

Usmernenie Komisie k colnoprávnym otázkam – COVID-19

2. apríla 2020 | Legislatíva Newsletter Obchodné právo Spoločnosti Verejné právo

Všetky články

Kde nás nájdete

Bratislava

 

BRATISLAVA

 
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Slovenská republika

officeba@ppak.sk
 
Kontakt

Trnava

 

Trnava

 
Hlavná 31, 917 01 Trnava
Slovenská republika

office@ppak.sk
 
Kontakt

Žilina

 

Žilina

 
Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina
Slovenská republika
peter.debnar@ppak.sk
 
Kontakt

BB

 

Banská Bystrica

 
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Porges Palota Slovenská republika
roman.sajgalik@ppak.sk
 
Kontakt

 

Vážení klienti,
dovoľujeme si Vás informovať, že aj napriek aktuálnej situácii spojenej so šírením ochorenia COVID-19 je Vám Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. plne k dispozícii, pričom v dôsledku aktuálnych opatrení vlády bude komunikácia prioritne prebiehať elektronicky a telefonicky. Naši právnici pracujú v režime home office a v prípade potreby komunikácie s viacerými osobami naraz alebo v prípade potreby vizuálneho kontaktu sú technicky vybavení na takúto možnosť formou tele-konferencie pri zachovaní diskrétnosti a dôvernosti prejavu.

Všetky kontaktné údaje uvedené na našej web stránke platia, s výnimkou pevných liniek v kancelárii v Trnave. Pre kontakt s kanceláriou v Trnave použite mobilné telefónne čísla: 0901 77 88 38 alebo 0901 77 88 48.