Tím advokátskej kancelárie

Kto vám s odškodnením pomôže?

Kontaktujte nás
1/2

Advokát bez priamych nákladov


Právne služby súvisiace s finančným odškodnením sú v určitých prípadoch poskytované bez priamych nákladov klienta. Odmena za právne služby je platená až z priznaného a uhradeného odškodnenia, pričom je závislá od jeho výšky, a preto sa vždy usilujeme, aby získané odškodnenie bolo čo najvyššie. Pokiaľ k získaniu odškodného nedôjde, klient nehradí advokátskej kancelárii žiadnu odmenu ani poplatky, ktoré jej v súvislosti s uplatňovaním nároku vznikli. Vzhľadom k náročnosti problematiky odporúčame potenciálnym klientom, aby čo najskôr vyhľadali našu odbornú pomoc, aby tak získali odškodné, ktoré im skutočne prináleží.

Odškodnenie z dopravnej nehody, pracovného ako aj iného úrazu a nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby pri uplatnení všetkých nárokov našich klientov. Pri usmrtení spôsobenom škodovou udalosťou zastupujeme záujmy poškodených manželov, rodičov, detí alebo iných blízkych osôb, ktorým vznikol nárok na odškodnenie prežitých duševných útrap (nemajetkovej ujmy) peňažitou náhradou vyvažujúcou ich utrpenie.

Náš tím profesionálov dokáže ušetriť našim klientom mnoho komplikácií a času

Odmena

Právne služby súvisiace s finančným odškodnením sú poskytované bez priamych nákladov klienta. Odmena za právne služby je platená až z priznaného a uhradeného odškodnenia, pričom je závislá od jeho výšky, a preto sa vždy usilujeme, aby získané odškodnenie bolo čo najvyššie. Pokiaľ k získaniu odškodného nedôjde, klient nehradí advokátskej kancelárii žiadnu odmenu ani poplatky, ktoré jej v súvislosti s uplatňovaním nároku vznikli. Vzhľadom k náročnosti problematiky odporúčame potenciálnym klientom, aby čo najskôr vyhľadali našu odbornú pomoc, aby tak získali odškodné, ktoré im skutočne prináleží.

Blog

Odškodnenie - informácie v článkoch

Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

    Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.