Udalosti pri ktorých dochádza k poškodeniu zdravia vedú vždy k vážnemu narušeniu bežného života poškodeného. Možno jednou z posledných vecí, na ktorú poškodený myslí je zabezpečenie advokáta, ktorý mu môže pomôcť získať primerané zadosťučinenie, prípadne náhradu za vzniknuté zdravotné výdavky. Čím skôr však bude poškodený hovoriť s advokátom, tým väčšia je pravdepodobnosť, že dostatočne ochráni svoje práva a dosiahne primerané odškodnenie.

Odškodnenie z dopravnej nehody, pracovného ako aj iného úrazu a nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby pri uplatnení všetkých nárokov našich klientov. Pri usmrtení spôsobenom škodovou udalosťou zastupujeme záujmy poškodených manželov, rodičov, detí alebo iných blízkych osôb, ktorým vznikol nárok na odškodnenie prežitých duševných útrap (nemajetkovej ujmy) peňažitou náhradou vyvažujúcou ich utrpenie.

Náš tím profesionálov dokáže ušetriť našim klientom mnoho komplikácií a času

Odmena

Právne služby súvisiace s finančným odškodnením sú poskytované bez priamych nákladov klienta. Odmena za právne služby je platená až z priznaného a uhradeného odškodnenia, pričom je závislá od jeho výšky, a preto sa vždy usilujeme, aby získané odškodnenie bolo čo najvyššie. Pokiaľ k získaniu odškodného nedôjde, klient nehradí advokátskej kancelárii žiadnu odmenu ani poplatky, ktoré jej v súvislosti s uplatňovaním nároku vznikli. Vzhľadom k náročnosti problematiky odporúčame potenciálnym klientom, aby čo najskôr vyhľadali našu odbornú pomoc, aby tak získali odškodné, ktoré im skutočne prináleží.

Čo naše služby zahŕňajú

Naše hodnoty
Individuálna ochrana Prosman-pavlovič

Profesionalita


Vysoko si ceníme dôveru každého jedného klienta, ktorý sa rozhodne na nás obrátiť a vloží tak ochranu svojich záujmov do našich rúk. Pri svojej práci je našou základnou zásadou a krédom profesionalita a dokonalosť aj v tých najmenších detailoch.

Individuálna ochrana Prosman-pavlovič

Individuálny prístup


Našim poslaním je poskytovať služby pre našich klientov, a preto sú u nás ich záujmy a spokojnosť na prvom mieste. Nikdy nedopustíme, aby bol klient u nás len „číslom“, a aby musel byť svedkom nedôsledného, neosobného riešenia svojho problému.

Komplexná ochrana


Vďaka tímu odborníkov so špecializáciou na jednotlivé právne odvetvia, vieme poskytnúť svojim klientom komplexnú právnu ochranu. Cieľom našej advokátskej kancelárie bolo vždy poskytovať svojim klientom čo najkomplexnejšiu právnu ochranu, a preto sme ju od začiatku budovali ako kolektív špecialistov z rôznych právnych odvetví.

1/3
Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

    Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.