Pri zdravotných problémoch je pre nás samozrejmosťou navštíviť lekára

Zanedbanie zdravotnej starostlivosti – čo sa stane, ak k nej príde? Za lekárom prichádzame s dôverou, že o nás, či nášho príbuzného bude dobre postarané a odborný personál nám vždy poskytne riadnu zdravotnú starostlivosť. Lekári sú povinní poskytovať starostlivosť správne, v súlade so zákonom – lege artis. Čoraz viac sa však stretávame s prípadmi, kedy starostlivosť o naše zdravie nie je riadne poskytnutá. Čo v takej situácii robiť? Právny poriadok má prostriedky na ochranu práva na zdravie a reparáciu vzniknutých škôd.

Lekári a zdravotnícke zariadenia však len výnimočne uznajú svoju zodpovednosť spočívajúcu v odbornom pochybení, ktoré malo za následok ujmu na zdraví či úmrtie, a preto je nevyhnutné viesť ohľadom zodpovedajúcich nárokov náročné súdne spory. Keďže sa jedná o zložité súdne konania, ktoré sú komplikované na znalecké dokazovania, je nevyhnutné obrátiť sa už v začiatkoch na skúseného advokáta.

Pomôžeme Vám pri získaní, morálneho zadosťučinenia, náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Vyriešime náhrady príslušných nárokov vyplývajúcich zo škody na zdraví.

Našimi klientami sú najmä poškodení pacienti, pozostalí príbuzní po obetiach pochybení lekárov.

Naše služby – zanedbanie zdravotnej starostlivosti – zahŕňajú predovšetkým:
  • zastupovanie v trestom konaní pred policajnými orgánmi, prokurátormi a v súdnom konaní,
  • zastupovanie v občianskom súdnom konaní o náhradu škody na zdraví a náhradu nemajetkovej ujmy,
  • mimosúdne rokovania ohľadom nárokov vyplývajúcich z pochybení lekárov.

Advokát bez priamych nákladov


Právne služby súvisiace s finančným odškodnením sú v určitých prípadoch poskytované bez priamych nákladov klienta. Odmena za právne služby je platená až z priznaného a uhradeného odškodnenia, pričom je závislá od jeho výšky, a preto sa vždy usilujeme, aby získané odškodnenie bolo čo najvyššie. Pokiaľ k získaniu odškodného nedôjde, klient nehradí advokátskej kancelárii žiadnu odmenu ani poplatky, ktoré jej v súvislosti s uplatňovaním nároku vznikli. Vzhľadom k náročnosti problematiky odporúčame potenciálnym klientom, aby čo najskôr vyhľadali našu odbornú pomoc, aby tak získali odškodné, ktoré im skutočne prináleží.

Tím advokátskej kancelárie

Kto vám s odškodnením pomôže?

Kontaktujte nás
1/2
Blog

Odškodnenie - informácie v článkoch

Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

    Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.