Pri zdravotných problémoch je pre nás samozrejmosťou navštíviť lekára

Prichádzame sem s dôverou, že o nás, či nášho príbuzného bude dobre postarané a odborný personál nám vždy poskytne riadnu zdravotnú starostlivosť. Lekári sú povinní poskytovať starostlivosť správne, v súlade so zákonom – lege artis. Čoraz viac sa však stretávame s prípadmi, kedy starostlivosť o naše zdravie nie je riadne poskytnutá. Čo v takej situácii robiť? Právny poriadok má prostriedky na ochranu práva na zdravie a reparáciu vzniknutých škôd.

Lekári a zdravotnícke zariadenia však len výnimočne uznajú svoju zodpovednosť spočívajúcu v odbornom pochybení, ktoré malo za následok ujmu na zdraví či úmrtie, a preto je nevyhnutné viesť ohľadom zodpovedajúcich nárokov náročné súdne spory. Keďže sa jedná o zložité súdne konania, ktoré sú komplikované na znalecké dokazovania, je nevyhnutné obrátiť sa už v začiatkoch na skúseného advokáta.

Pomôžeme Vám pri získaní, morálneho zadosťučinenia, náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.
Náhrady príslušných nárokov vyplývajúcich zo škody na zdraví.
Našimi klientmi sú najmä poškodení pacienti, pozostalí príbuzní po obetiach pochybení lekárov.

Naše služby zahŕňajú predovšetkým:
  • zastupovanie v trestom konaní pred policajnými orgánmi, prokurátormi a v súdnom konaní,
  • zastupovanie v občianskom súdnom konaní o náhradu škody na zdraví a náhradu nemajetkovej ujmy,
  • mimosúdne rokovania ohľadom nárokov vyplývajúcich z pochybení lekárov.

Čo naše služby zahŕňajú

Naše hodnoty
Individuálna ochrana Prosman-pavlovič

Profesionalita


Vysoko si ceníme dôveru každého jedného klienta, ktorý sa rozhodne na nás obrátiť a vloží tak ochranu svojich záujmov do našich rúk. Pri svojej práci je našou základnou zásadou a krédom profesionalita a dokonalosť aj v tých najmenších detailoch.

Individuálna ochrana Prosman-pavlovič

Individuálny prístup


Našim poslaním je poskytovať služby pre našich klientov, a preto sú u nás ich záujmy a spokojnosť na prvom mieste. Nikdy nedopustíme, aby bol klient u nás len „číslom“, a aby musel byť svedkom nedôsledného, neosobného riešenia svojho problému.

Komplexná ochrana


Vďaka tímu odborníkov so špecializáciou na jednotlivé právne odvetvia, vieme poskytnúť svojim klientom komplexnú právnu ochranu. Cieľom našej advokátskej kancelárie bolo vždy poskytovať svojim klientom čo najkomplexnejšiu právnu ochranu, a preto sme ju od začiatku budovali ako kolektív špecialistov z rôznych právnych odvetví.

1/3
Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

    Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.