Vzdelanie:

2019 – Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – titul Magister práv

Pracovné skúsenosti:

2019 – súčasnosť Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.: advokátsky koncipient
2017 – 2019 Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.: právny asistent
2016 – 2017 Stáž na Ministerstve spravodlivosti SR: odbor a dohľad nad právnickými profesiami

Odbornosť:

Občianske právo, Obchodné právo, Rodinné právo, Stavebné právo, Pracovné právo, Trestné právo

Jazyková vybavenosť:

slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

Blog

Aktuality & články