Podporujeme

Uvedomujeme si svoju spoluzodpovednosť za kvalitu a čistotu podnikateľského prostredia na Slovensku, ako aj za výchovu mladej generácie. V rámci svojej činnosti sa preto snažíme podporiť organizácie, združenia, resp. mladých ľudí, ktorí veríme, že budú zárukou lepšieho života a budúcnosti pre nás všetkých.


ZDRUŽENIE ZASTAVME KORUPCIU

Korupcia kriví charakter spoločnosti a vyháňa mladých a šikovných ľudí do zahraničia. Našim záujmom je preto eliminovať korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Práve preto sme sa stali členom nadácie Zastavme korupciu.

Viac

ELSA

Naša advokátska kancelária podporuje rozvoj talentov v oblasti práva, pričom sme mimo iné hlavným partnerom študentskej organizácie ELSA pre Trnavský kraj.

Viac

HIT TRNAVA

Šport je garanciou harmonického telesného a duševného rozvoja osobnosti. V rámci našej činnosti sponzoringu sa preto snažíme podporovať športovcov.

Viac