Výtlky na cestách

3. marca 2015

Vymáhanie náhrady škody za výtlky na cestách. Foto: pexels.com

Dobrý deň, 
prednedávnom som prechádzal autom medzi obcami, rýchlosťou asi 80 km/h, cesta býva zvyčajne dobre udržiavaná. Zrazu sa tesne za zákrutou objavila veľká jama, ktorej som sa už nestihol vyhnúť. Na aute mi vznikla v dôsledku havárie značne vysoká škoda. Chcel by som sa poradiť ako mám postupovať pri vymáhaní náhrady škody a najmä kto mi bude za škodu zodpovedať. Ďakujem.

Vážený čitateľ,
v podobných prípadoch ako ste uviedli je dôležité predovšetkým riadne nehodu zdokumentovať. Za účelom preukázania spôsobu vzniku nehody je potrebné zabezpečiť si dôkazový materiál, ktorý v najväčšej možnej miere preukáže, že havária nastala v dôsledku zlého stavu cesty a najmä bez Vášho zavinenia. V čase nehody odporúčame vyhotoviť fotografie alebo videozáznam z miesta havárie, a to tak, aby z nich bolo zrejmé, že ste nemohli nerovnosť na ceste dostatočne včas vidieť, a teda nebolo objektívne možné ani havárii predísť. Z fotografií alebo videozáznamu by preto na podporu Vášho tvrdenia mal byť vidieť dlhší úsek vozovky, nie iba samotné miesto havárie. Nevzniknú tak pochybnosti o tom, či na nerovnosti na ceste neupozorňovala v danom prípade aj dopravná značka, alebo či nebolo potrebné napríklad prispôsobiť rýchlosť vzniknutej situácii na ceste (znížiť rýchlosť a podobne).

Vhodné je tiež v čase nehody privolať políciu, ktorá spravidla posúdi, či ku vzniku škody na motorovom vozidle došlo zavinením vodiča (napr. rýchlou jazdou, jazdou pod vplyvom alkoholu, a pod.). Správa polície z miesta havárie pri vymáhaní náhrady škody poslúži ako dôkaz. Namiesto polície tiež možno privolať na miesto havárie zamestnanca príslušnej správy ciest. Vždy sa taktiež odporúča zaistiť si svedecké výpovede prípadných svedkov havárie.
Dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že pokiaľ bolo miesto označené dopravnou značkou (napr. „Nerovnosť vozovky“) alebo ku škode došlo porušením pravidiel cestnej premávky, je malá pravdepodobnosť, že Vám bude škoda nahradená. Niektorí správcovia tiež odmietajú škodu nahradiť bez správy od polície, pretože si neskôr uplatňujú uhradenú škodu u poisťovne, ktorá správu zvyčajne vyžaduje.

Ak máte uzavreté havarijné poistenie, máte nárok žiadať poistné plnenie od poisťovne (znížené o tzv. spoluúčasť, ak bola dohodnutá). Inak si môžete žiadať náhradu škody od príslušného správcu komunikácie. Správu miestnych komunikácií v zmysle cestného zákona vykonávajú obce, cesty II. a III. triedy spravujú samosprávne kraje, cesty I. triedy spadajú pod správu Slovenskej správy ciest a diaľnice a rýchlostné cesty spravuje Národná diaľničná spoločnosť.
V zmysle vyššie uvedeného, ak Vám vznikol nárok na náhradu škody od správcu ciest, je potrebné podať písomnú žiadosť o náhradu škody na príslušného správcu spolu s dôkazným materiálom. Nahrádza sa škoda v skutočnej výške, tzn. náklady na opravu, preto je potrebné priložiť k žiadosti aj faktúru za opravu motorového vozidla. V danom prípade neuvádzate, či ste priebeh nehody zadokumentovali, teda či máte k dispozícii dôkazový materiál, čo je v predmetnej veci rozhodujúcou skutočnosťou.

Ak správca náhradu škody odmietne, odporúčame Vám obrátiť sa na právnika, ktorý situáciu vyhodnotí a odporučí Vám najvhodnejšie právne kroky.

Späť na články

Európsky platobný rozkaz – návrh a odpor

21. septembra 2018 | Legislatíva Obchodné právo

Európsky platobný rozkaz je upravený v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zaviedlo európske konanie [...]

Viac

#2: Zodpovednosť za pracovný úraz

17. septembra 2018 | Legislatíva Odškodnenie

Zatiaľ čo prvá časť článku týkajúceho sa zodpovednosti za pracovný úraz pojednáva o nespornej miere zavinenia medzi zamestnávateľom a [...]

Viac

Osvedčovanie podpisov pri zmenách v spoločnosti

10. septembra 2018 | Obchodné právo Právna poradňa Spoločnosti

Dobrý deň, potreboval by som sa uistiť, v akých prípadoch je potrebné osvedčovať podpisy na rozhodnutí jediného spoločníka spoločnosti [...]

Viac

Novinky

# 4 Colné právo: Význam statusu Schválený hospodársky subjekt (AEO)

4. júna 2018

„Customs“ Coffee

22. mája 2018

Aktualizovaný zoznam voľných živností od 2018

5. apríla 2018

Sme hrdí

Kategórie