JUDr. Tomáš Pavlovič je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončil v r. 2000. Po skončení štúdia pracoval niekoľko rokov ako právnik, resp. právny zástupca viacerých subjektov súkromného aj verejného práva, vrátane zastupovania bankového domu v konkurzných, resp. exekučných konaniach. Jeho právna prax zahŕňa zároveň 5 rokov poskytovania špecializovanej právnej podpory projektového financovania a veľkých investičných projektov v bankovníctve/bankovom dome so sídlom na území Slovenskej republiky. JUDr. Tomáš Pavlovič pôsobí v advokátskej kancelárii Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. od r. 2010, pričom v súčasnosti je konateľom a partnerom advokátskej kancelárie.
JUDr. Tomáš Pavlovič sa zameriava najmä na poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti obchodného, občianskeho, bankového, špedičného a poľnohospodárskeho práva. Osobne vybavuje najzložitejšie a najvýznamnejšie transakcie v rámci svojej odbornosti vrátane zastupovania klientov v konaniach pred súdmi a inými orgánmi. Zabezpečuje komunikáciu s klientmi a príslušnými orgánmi vo veciach týkajúcich sa advokátskej kancelárie.
JUDr. Tomáš Pavlovič poskytuje právne služby v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Blog

Aktuality & články