Dopravné nehody sú každodennými udalosťami

Mnohé z týchto nehôd vedú len ku škode na majetku, ktoré si dokáže bežný človek vysporiadať prostredníctvom priameho kontaktu s poisťovňou sám, avšak niektoré dopravné nehody majú za následok vážne poškodenie zdravia, prípadne vedú až k smrti niektorého z jej účastníkov. Riešenie takýchto situácií vyžaduje pomoc skúseného advokáta, ktorý za Vás dokáže riadne a včas uplatniť zodpovedajúce nároky.

Pomôžeme Vám pri získaní bolestného, náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, účelných nákladov spojených s liečením, náhradou za stratu na zárobku, náhradou za stratu na dôchodku.
Pozostalostnou úrazovou rentou, nákladov spojených s pohrebom, nákladov za zriadenie pomníka, náhrobnej dosky a na úpravu hrobu, nemajetkovej ujmy v peniazoch pri usmrtení blízkeho človeka.
Našimi klientmi sú spolujazdci vo vozidle vodiči motorových vozidiel, cyklisti, chodci, pozostalí príbuzní po obetiach dopravných nehôd.

Naše služby zahŕňajú predovšetkým:
  • zastupovanie v trestom konaní pred policajnými orgánmi, prokurátormi a v súdnom konaní,
  • zastupovanie v občianskom súdnom konaní o náhradu škody na zdraví a náhradu nemajetkovej ujmy,
  • mimosúdne rokovania ohľadom nárokov vyplývajúcich z dopravnej nehody.

Čo naše služby zahŕňajú

Naše hodnoty
Individuálna ochrana Prosman-pavlovič

Profesionalita


Vysoko si ceníme dôveru každého jedného klienta, ktorý sa rozhodne na nás obrátiť a vloží tak ochranu svojich záujmov do našich rúk. Pri svojej práci je našou základnou zásadou a krédom profesionalita a dokonalosť aj v tých najmenších detailoch.

Individuálna ochrana Prosman-pavlovič

Individuálny prístup


Našim poslaním je poskytovať služby pre našich klientov, a preto sú u nás ich záujmy a spokojnosť na prvom mieste. Nikdy nedopustíme, aby bol klient u nás len „číslom“, a aby musel byť svedkom nedôsledného, neosobného riešenia svojho problému.

Komplexná ochrana


Vďaka tímu odborníkov so špecializáciou na jednotlivé právne odvetvia, vieme poskytnúť svojim klientom komplexnú právnu ochranu. Cieľom našej advokátskej kancelárie bolo vždy poskytovať svojim klientom čo najkomplexnejšiu právnu ochranu, a preto sme ju od začiatku budovali ako kolektív špecialistov z rôznych právnych odvetví.

1/3
Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

    Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.