Pracovné skúsenosti

2014 – teraz PROSMAN a PAVLOVIČ advokátska kancelária, s.r.o.; právnička
2011 – 2014 Krajský súd v Trnave; účtovníčka štátnej pokladnice
2008 – 2011 Krajský súd v Trnave; asistentka senátu

Vzdelanie

2013 Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave — titul Magister práv
2011 Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave — titul Bakalár práv

Odbornosť

Občianske právo, pozemkové právo, spotrebiteľské právo, pracovné právo, obchodné právo

Jazyková vybavenosť

slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

Blog

Aktuality & články