Pracovné skúsenosti

2014 – teraz PROSMAN a PAVLOVIČ advokátska kancelária, s.r.o.; právnička
2011 – 2014 Krajský súd v Trnave; účtovníčka štátnej pokladnice
2008 – 2011 Krajský súd v Trnave; asistentka senátu

Vzdelanie

2015 Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – titul Doktor práv
2013 Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave — titul Magister práv
2011 Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave — titul Bakalár práv

Odbornosť

Medicínske právo, rodinné právo, právo sociálneho zabezpečenia, pracovné právo, občianske právo, trestné právo

Jazyková vybavenosť

slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

Blog

Aktuality & články