REX – efektívne osvedčenie pôvodu aj pre vývoz do Veľkej Británie

Pri vývoze tovaru do Veľkej Británie je možné za účelom získania zvýhodneného sadzobného zaobchádzania na tovar s pôvodom v EÚ využívať aj existujúci systém registrovaných vývozcov (REX). Na základe Dohody o obchode a spolupráci uzavretej medzi EÚ a Veľkou Britániou sa zaviedol na pôvodný tovar v EÚ alebo Veľkej Británie zákaz ciel, ktorý je však podmienený vyhotovením osvedčenia o pôvode vývozcom.

Systém REX umožňuje, aby registrovaný vývozca si sám osvedčil preferenčný pôvod tovaru na obchodnom doklade (najčastejšie to býva faktúra) bez toho, aby osvedčenie pôvodu žiadal od colných orgánov. Využitie systému REX uľahčuje colné povinnosti aj po Brexite pri vývoze tovaru do Veľkej Británie v súlade s novými pravidlami uvedenými v Dohode o obchode a spolupráci, ktoré sa začali uplatňovať od 1.1.2021.

Na základe osvedčenia pôvodu tovaru vyhotovené registrovaným vývozcom (REX), anglické colné orgány v zmysle Dohody o obchode a spolupráci nevymerajú v rámci zákazu ciel clo na tovar, ktorý má pôvod v EÚ.

Bližšie informácie k registrácii do systému REX a využívanie systému REX pre osvedčovanie pôvodu tovaru aj pre vývozy mimo Veľkej Británie s ochotou poskytne naša advokátska kancelária.

Naše hodnoty
Individuálna ochrana Prosman Pavlovič

Profesionalita


Vysoko si ceníme dôveru každého jedného klienta, ktorý sa rozhodne na nás obrátiť a vloží tak ochranu svojich záujmov do našich rúk. Pri svojej práci je našou základnou zásadou a krédom profesionalita a dokonalosť aj v tých najmenších detailoch.

Individuálna ochrana Prosman Pavlovič

Individuálny prístup


Našim poslaním je poskytovať služby pre našich klientov, a preto sú u nás ich záujmy a spokojnosť na prvom mieste. Nikdy nedopustíme, aby bol klient u nás len „číslom“, a aby musel byť svedkom nedôsledného, neosobného riešenia svojho problému.

Komplexná ochrana


Vďaka tímu odborníkov so špecializáciou na jednotlivé právne odvetvia, vieme poskytnúť svojim klientom komplexnú právnu ochranu. Cieľom našej advokátskej kancelárie bolo vždy poskytovať svojim klientom čo najkomplexnejšiu právnu ochranu, a preto sme ju od začiatku budovali ako kolektív špecialistov z rôznych právnych odvetví.

1/3
Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

    Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.