Svojim klientom v rámci trestného práva poskytujeme právne služby už pri vykonávaní neodkladných a neopakovateľných úkonov pred začatím trestného stíhania, zastupujeme fyzické a právnické osoby počas prípravného konania, vykonávame obhajobu obvinených či obžalovaných na hlavnom pojednávaní, vrátane väzobných vecí a poskytovania záruk nahrádzajúcich väzbu.

Predovšetkým sa zameriavame na pomoc obetiam trestných činov a zastupovaniu poškodených pri uplatňovaní náhrady škody v adhéznom konaní. Taktiež máme bohaté skúsenosti v oblasti implementácie trestno-právnych compliance programov alebo preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku trestnej zodpovednosti, či už za konanie štatutárnych orgánov alebo zamestnancov, vrátane opatrení proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Poskytujeme najmä nasledovné služby:

  • obhajoba obvineného a obžalovaného v trestnom konaní,
  • právna pomoc a zastupovanie pri vypracovaní a spracovaní akýchkoľvek úkonov trestného konania, od podania trestného oznámenia, cez rôzne návrhy, žiadosti, sťažnosti, odvolania, dovolania alebo návrhy na obnovu konania,
  • právna pomoc a zastupovanie obetí trestných činov a poškodených v trestnom konaní,
  • právna pomoc pre podnikateľov v oblasti compliance programov a zavádzania vnútropodnikových preventívnych opatrení.

Naše hodnoty
Individuálna ochrana Prosman Pavlovič

Profesionalita


Vysoko si ceníme dôveru každého jedného klienta, ktorý sa rozhodne na nás obrátiť a vloží tak ochranu svojich záujmov do našich rúk. Pri svojej práci je našou základnou zásadou a krédom profesionalita a dokonalosť aj v tých najmenších detailoch.

Individuálna ochrana Prosman Pavlovič

Individuálny prístup


Našim poslaním je poskytovať služby pre našich klientov, a preto sú u nás ich záujmy a spokojnosť na prvom mieste. Nikdy nedopustíme, aby bol klient u nás len „číslom“, a aby musel byť svedkom nedôsledného, neosobného riešenia svojho problému.

Komplexná ochrana


Vďaka tímu odborníkov so špecializáciou na jednotlivé právne odvetvia, vieme poskytnúť svojim klientom komplexnú právnu ochranu. Cieľom našej advokátskej kancelárie bolo vždy poskytovať svojim klientom čo najkomplexnejšiu právnu ochranu, a preto sme ju od začiatku budovali ako kolektív špecialistov z rôznych právnych odvetví.

1/3
Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

    Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.