Due diligence v rámci Brexitu pozostáva z analýz a auditov existujúcich právnych vzťahov a zmluvných dokumentov vo viacerých právnych oblastiach. Dôležitým aspektom v rámci zmluvných vzťahov je nastavenie voľby práva a súdnych sporov, prípadných iných vzťahov opierajúcich sa o právo EÚ a princípy jeho fungovania.

V rámci auditu riešime aj pracovnoprávne vzťahy, podmienky pre zdržiavanie sa na území EÚ, povolenia na pobyt pri pracovnoprávnych vzťahoch. Zároveň, dôležitou súčasťou je riešenie daňového a odvodového zaťaženia pri cezhraničných pracovníkoch, vyslaných zamestnancoch, pracovných cestách a pod. Význam má aj duševné vlastníctvo a zodpovednosť štatutárnych orgánov najmä vo svetle súčasnej pandemickej situácie.

Naše hodnoty
Individuálna ochrana Prosman Pavlovič

Profesionalita


Vysoko si ceníme dôveru každého jedného klienta, ktorý sa rozhodne na nás obrátiť a vloží tak ochranu svojich záujmov do našich rúk. Pri svojej práci je našou základnou zásadou a krédom profesionalita a dokonalosť aj v tých najmenších detailoch.

Individuálna ochrana Prosman Pavlovič

Individuálny prístup


Našim poslaním je poskytovať služby pre našich klientov, a preto sú u nás ich záujmy a spokojnosť na prvom mieste. Nikdy nedopustíme, aby bol klient u nás len „číslom“, a aby musel byť svedkom nedôsledného, neosobného riešenia svojho problému.

Komplexná ochrana


Vďaka tímu odborníkov so špecializáciou na jednotlivé právne odvetvia, vieme poskytnúť svojim klientom komplexnú právnu ochranu. Cieľom našej advokátskej kancelárie bolo vždy poskytovať svojim klientom čo najkomplexnejšiu právnu ochranu, a preto sme ju od začiatku budovali ako kolektív špecialistov z rôznych právnych odvetví.

1/3
Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

    Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.