Oblasť energetického práva považujeme za jednu z priorít a ťažiskových oblastí pri poskytovaní právnych služieb zo strany našej advokátskej kancelárie. V rámci energetického práva pomáhame našim klientom najmä v nasledovných oblastiach.

Poskytujeme najmä nasledovné služby:

  • poradenstvo týkajúce sa obchodu s energiami, vrátane štátnej regulácie cien energie a plynu,
  • poradenstvo a vypracovanie zodpovedajúcej dokumentácie pri dovoze a vývoze plynu, ropy, resp. iných energetických médií, v rámci ako aj mimo územia Európskej únie, vrátane posúdenia colných a daňových aspektov predmetných transakcií,
  • komplexné poradenstvo pri obchode s energiami,
  • poradenstvo pri plánovaní, financovaní a vývoji fotovoltaických a veterných elektrární, bioplynových staníc, vrátane zastupovania v územných a stavebných konaniach, vypracovania zmlúv o výkupe elektriny, zmlúv o pripojení do energetizačnej sústavy, poradenstva a revízie dokumentov pri výbere a nastavení projektového financovania, najvhodnejšieho úverového produktu, a pod.
  • poradenstvo a právna pomoc subjektom podnikajúcim v oblasti energetiky, ako aj ich zastupovanie v konaní pred URSO, Energetickým regulačným úradom ČR, súdmi, resp. ostatnými štátnymi orgánmi.
Naše hodnoty
Individuálna ochrana Prosman Pavlovič

Profesionalita


Vysoko si ceníme dôveru každého jedného klienta, ktorý sa rozhodne na nás obrátiť a vloží tak ochranu svojich záujmov do našich rúk. Pri svojej práci je našou základnou zásadou a krédom profesionalita a dokonalosť aj v tých najmenších detailoch.

Individuálna ochrana Prosman Pavlovič

Individuálny prístup


Našim poslaním je poskytovať služby pre našich klientov, a preto sú u nás ich záujmy a spokojnosť na prvom mieste. Nikdy nedopustíme, aby bol klient u nás len „číslom“, a aby musel byť svedkom nedôsledného, neosobného riešenia svojho problému.

Komplexná ochrana


Vďaka tímu odborníkov so špecializáciou na jednotlivé právne odvetvia, vieme poskytnúť svojim klientom komplexnú právnu ochranu. Cieľom našej advokátskej kancelárie bolo vždy poskytovať svojim klientom čo najkomplexnejšiu právnu ochranu, a preto sme ju od začiatku budovali ako kolektív špecialistov z rôznych právnych odvetví.

1/3
Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

    Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.