Právne služby v oblasti bankového práva poskytujeme prostredníctvom špecializovaného teamu zloženého z advokátov s bohatými skúsenosťami v predmetnom odvetví vrátane viacročnej praxe na riadiacich pozíciách v bankových inštitúciách, resp. v orgánoch rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie.

V oblasti bankového práva poskytujeme komplexný právny servis vo viacerých jurisdikciách pozostávajúci najmä, avšak nielen, z nasledovných právnych služieb.

Poskytujeme najmä nasledovné služby:

  • právne poradenstvo v rámci regulácie finančného trhu v oblasti bankových produktov, finančného sprostredkovania a podnikania na finančnom trhu (licenčné konanie, dohliadacie konanie a pod.),
  • tvorba a úpravy úverovej dokumentácie v oblasti akvizičného financovania, financovania nehnuteľností, projektového financovania, resp. syndikovaných úverov, spotrebiteľskej agendy, vrátane zabezpečovacej dokumentácie,
  • komunikácia s príslušnými regulačnými orgánmi (Národná banka Slovenska, Česká národní banka a pod.)pri zmenách organizačnej štruktúry, zlučovaní, delení, s dôrazom na splnenie povinností v zmysle zákona o bankách a zodpovedajúcej národnej legislatívy, vrátane poradenstva a prípravy potrebnej dokumentácie,
  • poradenstvo a právne služby vo všetkých oblastiach života banky ako úverovej inštitúcie, vrátane personálnych vzťahov, plnenia požiadaviek kapitálovej primeranosti, opatrení, usmernení a rozhodnutí vydaných príslušnými regulačnými orgánmi ako aj ďalšej súvisiacej legislatívy,
  • zabezpečenie komplexného právneho poradenstva v oblasti emisií cenných papierov (akcií, dlhopisov a pod.) vrátane vypracovania potrebnej dokumentácie (napr. prospekt cenného papiera), vrátane poskytnutia právnych služieb v rámci prípravy právneho auditu (due dilligence) emitentov cenných papierov.
Naše hodnoty
Individuálna ochrana Prosman Pavlovič

Profesionalita


Vysoko si ceníme dôveru každého jedného klienta, ktorý sa rozhodne na nás obrátiť a vloží tak ochranu svojich záujmov do našich rúk. Pri svojej práci je našou základnou zásadou a krédom profesionalita a dokonalosť aj v tých najmenších detailoch.

Individuálna ochrana Prosman Pavlovič

Individuálny prístup


Našim poslaním je poskytovať služby pre našich klientov, a preto sú u nás ich záujmy a spokojnosť na prvom mieste. Nikdy nedopustíme, aby bol klient u nás len „číslom“, a aby musel byť svedkom nedôsledného, neosobného riešenia svojho problému.

Komplexná ochrana


Vďaka tímu odborníkov so špecializáciou na jednotlivé právne odvetvia, vieme poskytnúť svojim klientom komplexnú právnu ochranu. Cieľom našej advokátskej kancelárie bolo vždy poskytovať svojim klientom čo najkomplexnejšiu právnu ochranu, a preto sme ju od začiatku budovali ako kolektív špecialistov z rôznych právnych odvetví.

1/3
Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

    Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.