Zdielať článok


Facebook Linkedin
WEBINÁR: Problematika mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach – CBAM

Ponúkame Vám ďalšie online školenie v spolupráci s FSOK a SWEDCHAM na tému Problematika mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach – CBAM, ktoré sa uskutoční dňa 11. decembra 2023 od 10:00 do 11:00 (prihlásiť sa je možné do 10. decembra 2023 do 17:00).

 

Školiteľom bude:           JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

 

Za cieľom plnenia parížskej dohody a Európskej zelenej dohody a cieľov stanovených Európskou komisiou „Fit for 55“, prijal Európsky Parlament a Rada (EÚ) Nariadenie č. 2023/956 z 10. mája 2023, ktorým sa zriaďuje mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (ďalej len „CBAM“).

Hlavným cieľom tohto opatrenia je vytvárať stimuly pre výrobcov z krajín mimo EÚ, aby znižovali emisie. Bude tiež nabádať partnerské krajiny, aby zaviedli politiky stanovovania cien uhlíka zamerané na boj proti zmene klímy. Na tento účel sa CBAM zameriava na dovoz výrobkov s vysokými emisiami uhlíka. Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach sa bude vzťahovať na výrobky týchto odvetí: výroba cementu, hliníka, hnojív, výroba elektrickej energie, železiarsky a oceliarsky priemysel.

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/1773 zo 17. augusta 2023, ktoré stanovuje pravidlá uplatňovania CBAM, pokiaľ ide o oznamovacie povinnosti na účely mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach počas prechodného obdobia. Toto nariadenie upravuje pravidlá pre oznamovacie povinnosti pokiaľ ide o tovar uvedený v prílohe I k CBAM, ktorý je dovezený na colné územie Únie počas prechodného obdobia od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2025. Počas tohto obdobia má oznamujúci deklarant povinnosť predkladať správy o CBAM prechodnému registru CBAM, a to najneskôr jeden mesiac po skončení uvedeného štvrťroka. Prechodné obdobie má slúžiť na zhromaždenie údajov na účely ďalšieho stanovenia metodiky výpočtu viazaných nepriamych emisií po tomto období.

Webinár nie je určený pre advokátske kancelárie alebo poradenské spoločnosti. Spoločnosť Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. si vyhradzuje právo zasahovať do zoznamu prihlásených účastníkov. 

Obsah:

  • Úvod do CBAM
  • Prechodné obdobie
  • Konečné obdobie
  • Deklaranti
  • Dodávatelia
  • Dopady CBAM
  • Ako Vám vie PPAK pomôcť
  • Otázky/Diskusia

 

Webinár je zadarmo.

 

Prihlásenie: office@ppak.sk

Registrovaným bude v deň konania o 08:45, zaslaná adresa na priame pripojenie cez MS Teams.

Tešíme sa na online stretnutie.

Kategórie:

Colné právo


Publikované:

29. novembra 2023

Súvisiace články