Pracovné skúsenosti
2020 – teraz PROSMAN a PAVLOVIČ advokátska kancelária, s.r.o.; advokát
2015 – 2020 PROSMAN a PAVLOVIČ advokátska kancelária s.r.o.; právnik
1999 – 2015 Finančná správa SR; námestník riaditeľa; vedúci zmeny
1995 – 1999 Montreko, spol. s r.o.; referent

Vzdelanie
• 2016 – Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM v Prešove – titul Master of Laws
• 2008 – Právnická fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach – titul Doktor práv
• 2007 – Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – titul Magister práv

Odbornosť
Colné právo, právo spotrebných daní, daňové právo, správne právo, občianske právo, aquis communautaire, právo duševného vlastníctva

Jazyková vybavenosť
slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

Blog

Aktuality & články