SLUŽBY, KTORÉ POSKYTUJEME

Pripravujeme komplexné právne audity zamerané na potreby klienta. Právne audity a posúdenia sa bežne vypracúvajú pri akvizíciách a zlúčeniach alebo pri riešení „compliance“ programov vo firmách. My prinášame audity, ktoré reagujú aj na špecializované právne oblasti a aktuálnu situáciu spojenú so zmenami legislatívy v rámci medzinárodného, európskeho, ako aj národného práva.

Komplexné due diligence zahŕňa analyzovanie korporátnej agendy, obchodnoprávnych vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov, ako aj osobitné právne oblasti, v závislosti od zamerania klienta. Medzi naše špecializované oblasti patrí bankové, finančné právo, energetika, medzinárodná preprava, colné a daňové právo, právo duševného vlastníctva.

Naše hodnoty
Individuálna ochrana Prosman Pavlovič

Profesionalita


Vysoko si ceníme dôveru každého jedného klienta, ktorý sa rozhodne na nás obrátiť a vloží tak ochranu svojich záujmov do našich rúk. Pri svojej práci je našou základnou zásadou a krédom profesionalita a dokonalosť aj v tých najmenších detailoch.

Individuálna ochrana Prosman Pavlovič

Individuálny prístup


Našim poslaním je poskytovať služby pre našich klientov, a preto sú u nás ich záujmy a spokojnosť na prvom mieste. Nikdy nedopustíme, aby bol klient u nás len „číslom“, a aby musel byť svedkom nedôsledného, neosobného riešenia svojho problému.

Komplexná ochrana


Vďaka tímu odborníkov so špecializáciou na jednotlivé právne odvetvia, vieme poskytnúť svojim klientom komplexnú právnu ochranu. Cieľom našej advokátskej kancelárie bolo vždy poskytovať svojim klientom čo najkomplexnejšiu právnu ochranu, a preto sme ju od začiatku budovali ako kolektív špecialistov z rôznych právnych odvetví.

1/3
Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

    Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.