Služby zamerané na Brexit:

 1. Revízia zmluvných podmienok a nových zákonných povinností v súvislosti s Brexitom,
 2. Prehodnotenie cien tovaru vzhľadom na clo a ostatné novovzniknuté náklady pri obchode s Veľkou Britániou (informácie o výške cla a obchodných opatreniach, cenách služieb colného zastúpenia, atď.)
 3. Prehodnotenie INCOTERMS pri obchode s Veľkou Britániou,
 4. Zabezpečenie potrebných registrácií vo Veľkej Británii a v EÚ v súvislosti s Brexitom,
 5. Konzultácie k podávaniu colných vyhlásení pri obchode s Veľkou Britániou od 1. 1. 2021 a k priebehu colného konania vo vzťahu ku konkrétnemu druhu tovaru a ku splatnosti a plateniu cla a DPH pri obchode s Veľkou Britániou
 6. Poradenstvo k zjednodušeniu colných formalít a zastupovanie pred colným úradom k získaniu zjednodušení napr.:
  • schválený príjemca
  • schválený odosielateľ
  • zápis do evidencie deklaranta
  • zníženie záruk za colné dlhy
  • zjednodušené colné vyhlásenia,
  • atď.
 7. Poradenstvo k získaniu statusu Schváleného hospodárskeho subjektu (AEO) a zastupovanie v konaní o získanie statusu Schváleného hospodárskeho subjektu (AEO),
 8. Zastupovanie pred colným úradom k zmene zjednodušeného postupu použitia celkovej záruky na spoločný tranzitný režim (TC 31) pri odchode Veľkej Británie
 9. Registrácie EORI pred colnými orgánmi
 10. Prehodnotenie a aktualizácia povolených osobitných colných režimov pri operáciách s Veľkou Britániou,
 11. Prepočítanie uplatňovaných preferencií pri dovoze do EÚ alebo vývoze do tretej krajiny, ak je do schémy zahrnutá Veľká Británia,
 12. Súhrnný colný audit firmy obchodujúcej s Veľkou Britániou v súvislosti s Brexitom,
 13. Konzultácie a analýzy týkajúce akýchkoľvek iných záležitostí týkajúcich sa colného práva a práva spotrebných daní.
Naše hodnoty
Individuálna ochrana Prosman Pavlovič

Profesionalita


Vysoko si ceníme dôveru každého jedného klienta, ktorý sa rozhodne na nás obrátiť a vloží tak ochranu svojich záujmov do našich rúk. Pri svojej práci je našou základnou zásadou a krédom profesionalita a dokonalosť aj v tých najmenších detailoch.

Individuálna ochrana Prosman Pavlovič

Individuálny prístup


Našim poslaním je poskytovať služby pre našich klientov, a preto sú u nás ich záujmy a spokojnosť na prvom mieste. Nikdy nedopustíme, aby bol klient u nás len „číslom“, a aby musel byť svedkom nedôsledného, neosobného riešenia svojho problému.

Komplexná ochrana


Vďaka tímu odborníkov so špecializáciou na jednotlivé právne odvetvia, vieme poskytnúť svojim klientom komplexnú právnu ochranu. Cieľom našej advokátskej kancelárie bolo vždy poskytovať svojim klientom čo najkomplexnejšiu právnu ochranu, a preto sme ju od začiatku budovali ako kolektív špecialistov z rôznych právnych odvetví.

1/3
Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

  Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.