Potrebujete pri dodaní tovaru do EÚ po Brexite zabezpečiť colné konanie na Slovensku?

Pre potreby realizovania colného konania na území Európskej Únie, vrátane Slovenska sa vyžaduje, aby bola osoba/podnikateľ usadená/ý na colnom území Únie.

Za týmto účelom zabezpečíme pre vás:
 • založenie vhodnej entity podľa slovenského práva (s.r.o., a.s., organizačné zložky zahraničnej osoby, stálej prevádzkarne, atď.),
 • zabezpečenie registrácie na DPH a daň s príjmov,
 • zastupovanie pred colnými orgánmi a daňovými orgánmi (colné konanie, daňová kontrola, colné zjednodušenie, atď.),
 • zabezpečenie colnej registrácie EORI,
 • realizáciu konzultačných služieb v oblasti colného a daňového práva,
 • nastavenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane GDPR v tomto rozsahu podnikania.

 

V prípade potreby ďalšieho rozširovania vašich aktivít, vrátane potreby využiť pracovnú silu, vám zabezpečíme tiež:

 • zabezpečenie prihlásenia na účely zdravotného a sociálneho poistenia, ďalších daňových registrácií (napr. daň z motorových vozidiel),
 • zabezpečenie zmluvnej dokumentácie pre účely podnikania na Slovensku (korporátne zmluvy, pracovné zmluvy,
 • špedičné/transportné zmluvy, obchodné zmluvy, zmluvy na realizovanie colného zastúpenia, atď.),
 • zabezpečenie ochrany duševného vlastníctva,
 • atď.

Všetky služby pre zabezpečenie podnikania na Slovensku získate na jednom miesto u nás v advokátskej kancelárii Prosman a Pavlovič. Tešíme sa na spoluprácu.

Naše hodnoty
Individuálna ochrana Prosman Pavlovič

Profesionalita


Vysoko si ceníme dôveru každého jedného klienta, ktorý sa rozhodne na nás obrátiť a vloží tak ochranu svojich záujmov do našich rúk. Pri svojej práci je našou základnou zásadou a krédom profesionalita a dokonalosť aj v tých najmenších detailoch.

Individuálna ochrana Prosman Pavlovič

Individuálny prístup


Našim poslaním je poskytovať služby pre našich klientov, a preto sú u nás ich záujmy a spokojnosť na prvom mieste. Nikdy nedopustíme, aby bol klient u nás len „číslom“, a aby musel byť svedkom nedôsledného, neosobného riešenia svojho problému.

Komplexná ochrana


Vďaka tímu odborníkov so špecializáciou na jednotlivé právne odvetvia, vieme poskytnúť svojim klientom komplexnú právnu ochranu. Cieľom našej advokátskej kancelárie bolo vždy poskytovať svojim klientom čo najkomplexnejšiu právnu ochranu, a preto sme ju od začiatku budovali ako kolektív špecialistov z rôznych právnych odvetví.

1/3
Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

  Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.