Vzdelanie:

2021– Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – titul Magister práv

Pracovné skúsenosti:

2021- súčasnosť, Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.: advokátsky koncipient
2019 – 2021 Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., právny asistent

Odbornosť:

Občianske právo, Obchodné právo, Spotrebiteľské právo

Jazyková vybavenosť:

slovenský jazyk, nemecký jazyk, anglický jazyk

Blog

Aktuality & články