Pracovné skúsenosti

2013 – teraz PROSMAN a PAVLOVIČ advokátska kancelária, s.r.o.; advokát
2009 – 2013 SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o., advokátska kancelária; vedúci advokát
2004 – 2009 JUDr. David Soukeník, advokát; advokátsky koncipient a advokát
2003 – 2004 Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky; právnik
2002 – 2003 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky; právnik

Vzdelanie

• 2003 Právnická fakulta Trnavskej univerzity – titul Doktor práv
• 2002 Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Odbornosť

Obchodné právo, fúzie a akvizície, správne právo, pracovné právo, právo duševného vlastníctva, právo ochranných známok a ochrany osobných údajov, due dilligence

Jazyková vybavenosť

slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

Blog

Aktuality & články