Pracovné skúsenosti

2016 – teraz Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.; právnik
2015 Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.; právny asistent
2014 – 2015 Advokátska kancelária Korytár s.r.o.; právny asistent
2013-2014 SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.; právny asistent

Vzdelanie

2020 Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – titul doktor práv
2016 Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – titul Magister práv

Odbornosť

Obchodné právo, občianske právo, pracovné právo, spotrebiteľské právo, pozemkové právo, právo priemyselného vlastníctva

Jazyková vybavenosť

slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

Blog

Aktuality & články