PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2021 – teraz      Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s. r. o.;  advokát

2019 – 2021       Finančná správa Slovenskej republiky, Úrad pre vybrané hospodárske subjekty; daňový kontrolór

2015 – 2019       Okresný súd Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 23, 965 01 Žiar nad Hronom; vyšší súdny úradník

2011 – 2014       Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 1665/5, 902 01 Pezinok; referent vzdelávania

VZDELANIE

2017      Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta – titul inžinier ekonómie (Ing.)

2011      Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta – titul magister práv (Mgr.)

2009      Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta – titul bakalár práv (Bc.)

ODBORNÉ ZAMERANIE

Daňové právo, správne právo, obchodné právo, občianske právo

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

Blog

Aktuality & články