Vzdelanie:

2019 – Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – titul Magister práv

Pracovné skúsenosti:

2019 – súčasnosť Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.: advokátsky koncipient
2018 – 2019 – HOMOLA advokátska kancelária s.r.o., právny asistent

Odbornosť:

Občianske právo, Obchodné právo, Rodinné právo, Pracovné právo, Exekučné právo

Jazyková vybavenosť:

slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

Blog

Aktuality & články