Pracovné skúsenosti

2022-teraz Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.; Advokátsky koncipient

2021-2022 Advokátska kancelária JUDr. Michal Antal, PhD.; Právny asistent

Vzdelanie 

2022 Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta – Titul magister práv

Publikačná činnosť

Kováčiková, T. Zahraničný odboj Slovákov a Čechov počas 1. svetovej vojny vo Francúzsku. In: Zborník príspevkov z XIII. ročníka Vedeckej študentskej konferencie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Trnava : Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave. 2020. str. 235-247. ISBN: 978-80-568-0207-6.

Odbornosť

Občianske právo, obchodné právo, pracovné právo, vymáhanie pohľadávok 

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

Blog

Aktuality & články