Work experience

2022 – present Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.; Trainee lawyer

2021-2022 Advokátska kancelária JUDr. Michal Antal, PhD.; Legal assistant

Education

2022 Trnava University, Faculty of Law – Master’s degree 

Publications

Kováčiková, T. Zahraničný odboj Slovákov a Čechov počas 1. svetovej vojny vo Francúzsku. In: Zborník príspevkov z XIII. ročníka Vedeckej študentskej konferencie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Trnava : Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave. 2020. str. 235-247. ISBN: 978-80-568-0207-6.

Areas of practice 

Civil law, commercial law, labour law, debt recovery agenda 

Languages

Slovak language, Czech language, English language

Blog

News and articles