Pracovné skúsenosti

2021 – teraz Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.; Advokátsky koncipient
2020 – teraz Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta; Asistent na Katedre Teórie práva a Ústavného práva
2020 – 2021 JUDr. Bc. Ján Falath, advokát; Advokátsky koncipient
2019 – 2020 Kolíková & Partners, s.r.o.; Právny asistent
2017 – 2019 LEGATE, s.r.o.; Právny asistent

Vzdelanie

2020 Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta – Titul magister

Ocenenia; úspechy a aktivity

2016 – 2020 Člen Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty
2018 Ocenenie od dekanky fakulty a motivačné štipendium za nadštandardnú bakalársku prácu s názvom: „Vzťah práva a morálky”

Publikačná činnosť

Krajáč, A. Materiálne jadro ústavy a imperatív nezmeniteľnosti. In: Právny obzor. 4/2019. str. 336 – 345. ISSN: 0032-6984.
Krajáč, A. Vynucovanie morálky trestným právom. In: Zborník z X. ročníka Vedeckej študentskej konferencie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Trnava : Právnická fakulta TU v Trnave. 2019. str. 6 – 14. ISBN: 978-80-568-0059-1.

Odbornosť

Ústavné právo, Občianske právo, Správne právo, Trestné právo, Pracovné právo, Obchodné právo

Jazykové znalosti

slovenský jazyk, anglický jazyk

Blog

Aktuality & články