Pracovné skúsenosti

01.06.2019 – teraz Prosman a Pavlovič advokátska kancelária s.r.o.: právnik
01.04.2019 – 31.05.2019 DAC Consulting s.r.o., Bratislava: daňový a colný špecialista
01.06.1996 – 31.12.2018 Finančné riaditeľstvo SR, vedúci oddelenia, zástupca vedúceho oddelenia: starší referent špecialista

Iná odborná a pracovná prax

2013 – Predseda Disciplinárnej komisie Komoditnej burzy v Bratislava
2009 – 2013 Pôsobenie v neziskovom sektore, riaditeľ neziskovej organizácie KaAI n.o.

Vzdelanie

2001 UMB Banská Bystrica – Bakalár na pedagogickej fakulte
2011 Trnavská univerzita – Magister práv

Odborné zameranie

Daňové právo procesné, právo spotrebných daní, daň z pridanej hodnoty, colné právo, správne právo

Jazykové znalosti

anglický jazyk, ruský jazyk, český jazyk

Blog

Aktuality & články