Vzdelanie:

2022 – Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – titul Magister práv

Pracovné skúsenosti:

2022  – súčasnosť Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s. r. o.: advokátska koncipientka

2019  – 2022 Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s. r. o.: právna asistentka

Odbornosť:

Občianske právo, Medicínske právo, Rodinné právo, Pracovné právo

Jazyková vybavenosť:

slovenský jazyk, anglický jazyk (B2), ruský jazyk (B1), španielsky jazyk (A2)

Blog

Aktuality & články