Vzdelanie:

2005-2010 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (Bc., Mgr.)
2013 Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva (JUDr.)

Pracovné skúsenosti:

August 2010 – September 2012 dvokátska kancelária Ružička Csekes, právnik
Október 2012 – August 2013 advokátska kancelária DT LEGAL, právnik
Január 2014 – Október 2015 JUDr. Martin Krendl, advokát, hlavný konzultant SOZA
Október 2015 – Október 2018 advokátska kancelária DT LEGAL, senior právnik, advokát
November 2018 – Október 2020 JUDr. Martin Krendl, advokát, hlavný konzultant HB Reavis pre real estate projekty Twin City, Nivy Tower, konzultant HB Reavis pre projekt Stanica Nivy, konzultant HB Reavis pre inovácie, technológie a udržateľnosť, hlavný konzultant HB Reavis Group pre oblasť osobných údajov (6 krajín)
November 2020 – aktuálne Prosman & Pavlovič advokátska kancelária, senior advokát

Odbornosť:

real estate, technológie, IT a inovácie, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo, obchodné a občianske právo, súdne spory

Jazykové znalosti:

anglický jazyk, nemecký jazyk

Blog

Aktuality & články