Pracovné skúsenosti

2017 – súčasnosť – Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. – asistentka
2015-2016 – OTYK invest, s.r.o. – asistentka riaditeľov
2014-2015 – HMG & PARNTERS, spol. s r.o. – asistentka

Vzdelanie

2009 –Obchodná akadémia Rožňava

Blog

Aktuality & články