Pracovné skúsenosti:

Od 2021     Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. – spolupracujúci advokát

Od 2015     Advokátska kancelária Mgr. Miroslav Pavlík – advokát

2010-2015  JUDr. Adriana Ručkayová – advokátsky koncipient

2008-2009  HMG & Partners, s.r.o. – právny asistent v Advokátskej kancelárií

2008           Bouška Anetta Advokáti s. r. o. – právny asistent v Advokátskej kancelárií

Vzdelanie:

2013 Advokátska skúška SAK

2004 – 2009 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta – titul magister práv (Mgr.)

Odborné zameranie:

Daňové právo, správne právo, občianske právo, obchodné právo

Jazykové znalosti:

anglický jazyk, český jazyk

Blog

Aktuality & články