Vzdelanie:

2018 – European Economic law, Stockholms Universitet – titul LL.M.

2016 – International and European law, De Haagse Hogeschool – titul LL.B.

Pracovné skúsenosti:

2022 – súčasnosť: Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.: advokátsky koncipient

2021 – LEGAL&CORP s.r.o.: právny asistent

2016 – Chambers of C J Algar, Londýn: stážista

2016 – Medzinárodný trestný súd, Haag: stážista

2016 – Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu, Haag: stážista

Odbornosť:

Európske právo, Medzinárodné právo, Medzinárodné trestné právo

 

Jazyková vybavenosť:

Anglický jazyk, slovenský jazyk

Blog

Aktuality & články