Vzdelanie

2001 Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava – titul Mgr.
2003 Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava – titul JUDr.

Pracovné skúsenosti

od 2018 –Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., advokát
2013 – 2018 konateľ, podnikový právnik
2004 – 2013 Prima banka Slovensko, a.s., právnik – špecialista,
2003 – 2004 JUDr. Jozef Bebčák, advokátsky koncipient
2002 – 2003 JUDr. Magda Poliačiková, advokátsky koncipient

Jazykové znalosti:

anglický jazyk, český jazyk, slovenský jazyk

Odborné zameranie:

obchodné právo, občianske právo, právo cenných papierov a finančných trhov, právo ochrany osobných údajov, pracovné právo

Blog

Aktuality & články