Pracovné skúsenosti

2022 – teraz Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.; advokátska koncipientka

2021 – 2022 ISMONT, s.r.o.; interná právnička spoločnosti

2020 – 2020 AVA-stav, s.r.o.; junior právnička spoločnosti

2017 – 2020 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky; generálna štátna radkyňa

2016 – 2017 Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.; advokátska koncipientka

2016 – 2016 Centrum právnej pomoci, Kancelária Nitra; stážistka

2014 – 2015 Všeobecná úverová banka, a.s.; právna asistentka

Vzdelanie

2020 Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – titul Doktor práv

2016 Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – titul Magister práv

Odbornosť

Obchodné právo, občianske právo, pracovné právo, spotrebiteľské právo, stavebné právo, správne právo

Jazyková vybavenosť

slovenský jazyk, anglický jazyk

Blog

Aktuality & články