JUDr. Katarína Mrázová

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 v interných predpisoch zamestnávateľa

29. októbra 2020 | Legislatíva Pracovné právo Spoločnosti

Aké opatrenia s COVID-19 vznikajú v pracovnoprávnych predpisoch, BOZP, resp. GDPR?Ako postupovať v prípade výskytu COVID-19 na [...]

Viac

Spor o uzavretie kolektívnej zmluvy a právo na štrajk

23. septembra 2020 | Legislatíva Pracovné právo Verejné právo

Zákon o kolektívnom vyjednávaní obsahuje okrem pravidiel dojednávania kolektívnej zmluvy aj spôsob riešenia tzv. kolektívneho sporu.

Viac

Likvidácia obchodných spoločností od 01.10.2020

23. mája 2020 | Legislatíva Obchodné právo

Zákon č. 390/2019 Z. z. prináša významné zmeny na úseku likvidácie obchodných spoločností s účinnosťou od 01.10.2020.

Viac

Osvedčovanie podpisov pri zmenách v spoločnosti

10. septembra 2018 | Obchodné právo Právna poradňa Spoločnosti

Osvedčovanie podpisov SRO Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným nie je potrebné osvedčovať podpisy na všetkých dokumentoch. V [...]

Viac

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

2. januára 2018 | Pracovné právo Právna poradňa

Článok sa venuje otázke skončenia pracovného pomeru zamestnankine v skúšobnej dobe. Prečítajet si náš článok. Prosman & Pavlovič

Viac

Zmeny obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov

21. augusta 2017 | Legislatíva Obchodné právo

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka 2017 reaguje na špekulatívne splynutia a zlučovania spoločností, tzv. biele kone a zavádza [...]

Viac

Zviera už nebude vecou

30. júna 2017 | Novinky Občianske právo

Právne postavenie zvierat, ktoré sú považované v zmysle zákona za veci, sa má zmeniť. Ako to ovplyvní majiteľov psov, zvieratá v [...]

Viac

Základné rozdiely v obstarávateľských zmluvách

29. júna 2017 | Legislatíva Obchodné právo

Medzi zmluvy obstarávateľského charakteru patria najmä zmluva o obchodnom zastúpení, zmluva o sprostredkovaní, mandátna [...]

Viac

Exekučný poriadok po novom

19. mája 2017 | Novinky

Novela Exekučného poriadku, účinná od 1. apríla 2017 priniesla mnoho zmien. O podstatných zmenách sa dočítate v článku. Prosman & Pavlovič

Viac