OCHRANA PRÁV KLIENTA

KOMPLEXNÁ PRÁVNA OCHRANA

KOMPLEXNÁ PRÁVNA OCHRANA

Cieľom našej advokátskej kancelárie bolo vždy poskytovať svojim klientom čo najkomplexnejšiu právnu ochranu, a preto sme ju od začiatku budovali ako kolektív špecialistov z rôznych právnych odvetví. Vďaka špecializácií členov kolektívu našej advokátskej kancelárie vieme poskytnúť našim klientom okrem štandardných právnych služieb, aj právne poradenstvo v špecializovaných právnych odvetviach. Naše služby preto zahŕňajú nielen všeobecne anticipované oblasti obchodného a občianskeho práva ale aj problematiku daňového, colného, transportného a špedičného práva.

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Našim poslaním je poskytovať služby pre našich klientov, a preto sú u nás ich záujmy a spokojnosť na prvom mieste. Nikdy nedopustíme, aby bol klient u nás len „číslom“, a aby musel byť svedkom nedôsledného, neosobného riešenia svojho problému. Vychádzame zároveň z toho, že v práve, tak ako v živote, často nemožno použiť „šablónovité“ postupy, naopak každú jednu právnu záležitosť je potrebné dôsledne, individuálne posúdiť, zohľadniť špecifické situácie a záujmy, zobrať do úvahy aj tie najmenšie detaily a ponúknuť našim klientom najvhodnejšie riešenie. Uvedeným krédom sa v našej kancelárii riadi každý, počínajúc od advokátov, konateľov, koncipientov, ako aj administratívnych pracovníkov.

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP
PROFESIONALITA

PROFESIONALITA

Vysoko si ceníme dôveru každého jedného klienta, ktorý sa rozhodne na nás obrátiť a vloží tak ochranu svojich záujmov do našich rúk. Pri svojej práci je našou základnou zásadou a krédom profesionalita a dokonalosť aj v tých najmenších detailoch. Našim cieľom a zámerom je byť partnerom, na ktorého sa môže klient s dôverou obrátiť aj v tej najkomplikovanejšej situácii, ktorú život, resp. podnikateľská prax prináša. Výkon advokácie robíme vždy v záujme klientov. Vyplýva to zo zákona o advokácii, ale aj z nášho vnútorného presvedčenia, ktoré nám káže nikdy nezradiť alebo neoslabiť dôveru klienta. Odborná kvalita našich právnych služieb je zase zaručená našou doterajšou prácou a odbornou skúsenosťou členov nášho teamu.