Služby

ŠPEDIČNÉ A TRANSPORTNÉ PRÁVO

Špedičné a transportné právo predstavuje právnu oblasť, ktorá má nesporne v podmienkach Slovenskej republiky svoje miesto.

Zobraziť viac

DAŇOVÉ PRÁVO

Daňové právo považujeme za jednu z priorít v rámci poskytovania právnych služieb našou advokátskou kanceláriou

Zobraziť viac

OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI

Zobraziť viac

PRÁVO HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Zobraziť viac

Odškodnenie

Zobraziť viac

COLNÉ PRÁVO

Zobraziť viac

KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA

Zobraziť viac

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Presadzovanie práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

Zobraziť viac

Sme hrdí


FÚZIE/AKVIZÍCIE

Naša advokátska kancelária poskytuje štandardne svojim klientom právnu podporu a poradenstvo aj v súvislosti s kúpou alebo predajom podniku, pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti (vrátane cezhraničných).

Zobraziť viac

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

Poradenstvo a príprava dokumentácie, analýza nárokov klienta a zastupovanie v súdnom, ako aj v mimosúdnom vymáhaní.

Zobraziť viac

NEHNUTEĽNOSTI, DEVELOPMENT, STAVEBNÉ PRÁVO

Problematika developingu a stavebného práva tvorí jednu z kľúčových oblastí, ktorými sa naša advokátska kancelária zaoberá a v ktorej môžeme konštatovať, že máme bohaté skúsenosti.

Zobraziť viac

PRÁVO VLASTNÍCTVA A OCHRANA INÝCH PRÁV

Zobraziť viac

ZDRAVOTNÍCKE PRÁVO

Zobraziť viac

SPRÁVNE PRÁVO

Zobraziť viac

OBČIANSKE, RODINNÉ A PRACOVNÉ PRÁVO

Zobraziť viac