občianske právo

Konanie o potvrdení vydržania ako nové civilné mimosporové konanie

16. júna 2021 | Legislatíva Občianske právo

Cieľom novely CMP je zmena spôsobu deklarovania vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému [...]

Viac

AKO NA ROZVOD MANŽELSTVA

11. mája 2021 | Legislatíva Nezaradené Občianske právo Rodinné právo

V našom článku sa Vám pokúsime objasniť celkový proces rozvodu manželstva spolu s najčastejšie kladenými otázkami od našich klientov.

Viac

#1: Zodpovednosť za pracovný úraz

26. augusta 2020 | Legislatíva Odškodnenie Pracovné právo

Aká je zodpovednosť zamestnávateľa pri pracovnom úraze zamestnanca? Najvyšší súd prináša záver k prejednávanej otázke. Prečítajte si článok.

Viac

Veľká novela infozákona- rozšírenie oblasti prístupu k informáciám a práva na informácie

25. septembra 2017 | Legislatíva Občianske právo

Čo priniesla veľká novela infozákona? Aký vplyv budú mať zmeny na infozákon? Môžeme očakávať zvýšenie transparetnosti verejnej správy?

Viac

Zmeny pri nadobúdaní vlastníctva pozemkov

31. júla 2017 | Legislatíva Poľnohospodárske právo

Režim nadobudnutia vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov sa má zmeniť. Čo možno očakávať a aké zmeny pri prevode pôdy zákonodarca [...]

Viac

Pripravované zmeny pri nájme poľnohospodárskej pôdy

26. júla 2017 | Legislatíva Nájomná zmluva Poľnohospodárske právo

Čo má priniesť pripravovaná novela zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy? Pripravované zmeny nájdete v našom odbornom článku.

Viac

Zviera už nebude vecou

30. júna 2017 | Novinky Občianske právo

Právne postavenie zvierat, ktoré sú považované v zmysle zákona za veci, sa má zmeniť. Ako to ovplyvní majiteľov psov, zvieratá v [...]

Viac

Porušenie zákazu nakladania s nehnuteľnosťou

19. júna 2017 | Novinky Zmluvy

Všimli ste si novinky ohľadom zákazu nakladania s nehnuteľnosťou? Na čo si dávať pozor pri zapisovaní do katastra. Prosman & Pavlovič

Viac

Výpoveď z nájomnej zmluvy bytu

1. januára 2017 | Nájomná zmluva Občianske právo Právna poradňa

Nájom bytov a výpoveď Nájom upravuje prevažne občianske právo. V prípade nájmu bytov je úprava obsiahnutá v Občianskom zákonníku, ale [...]

Viac

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

13. decembra 2016 | Občianske právo Právna poradňa Rodinné právo

Článkom reagujeme na otázku čitateľa ohľadom vysporiadania majetku a bezpodielového spoluvlastníctva manželov pri rozvode.

Viac

1 2 3