Colný zákon

#2 Colné právo: Kontrola po prepustení tovaru

10. februára 2018 | Colné právo Legislatíva

Následná kontrola je "špeciálna" kontrola, ktorou sa overuje presnosť a úplnosť informácií uvedených vo vyhláseniach a oznámeniach [...]

Viac

Novela colného zákona účinná od 01.01.2018

4. decembra 2017 | Colné právo Newsletter Obchodné právo

Od 01.01.2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon. Aké zmeny v oblasti colného práva prinesie?

Viac

1 2