občiansky zákonník

Dedičské podiely

31. augusta 2016 | Dedenie Dedičské právo Právna poradňa

Závet, vydedenie, dedičské podiely, odmietnutie dedičského podielu a neopomenuteľný dedič. Viac sa dočítate v článku z našej právnej poradne.

Viac

Obsah závetu a neopomenuteľní dedičia

19. augusta 2016 | Občianske právo Právna poradňa

Forma závetu, holografný závet, alografný závet a neopomenuteľný dedičia. Prečítajte si odborný článok z našej právnej poradne.

Viac

Nároky zo zmeniek a zmenkový platobný rozkaz

3. mája 2016 | Občianske právo Právna poradňa

Uplatnenie nároku zo zmenky podľa Občianskeho súdneho poriadku. Prečítajte si odpoveď na otázku od nášho klienta. Prosman & Pavlovič

Viac

Námietky proti exekúcii

8. marca 2016 | Občianske právo Právna poradňa

Exekúcie sú v súčasnej dobe častým javom. Krátky prehľad o exekučnom konaní, námietke proti exekúcii nájdete v otázke zodpovedanej [...]

Viac

Odklad exekúcie

8. decembra 2015 | Právna poradňa

Je možné „oddialiť exekúciu“ z dôvodu prechodnej nepriaznivej situácie? Článok objasňuje kedy existujú predpoklady na odklad exekúcie [...]

Viac

Správa bytového domu

9. júna 2015 | Občianske právo Právna poradňa

Správa bytového domu, zástupca vlastníkov bytov a práva vlastníkov bytov v bytovom dome. Ako ich upravuje zákon o vlastníctve bytov a [...]

Viac

Predkupné právo

1. júna 2015 | Obchodné právo Právna poradňa

Ako postupovať keď Vaše zákonné predkupné právo bolo porušené? Článok Vám poskytne návod ako sa brániť. Obráťte sa na náš tím odborníkov.

Viac