colné právo

Spotrebná daň z minerálneho oleja pred ÚS SR

20. novembra 2018 | Colné právo Novinky

z minerálneho oleja bol prijatý Ústavným súdom SR.

Viac

# 4 Colné právo: Význam statusu Schválený hospodársky subjekt (SHS, AEO)

4. júna 2018 | Colné právo Novinky

Poznáme frázu „obchod nepozná hranice.“ Obchodníci urobia všetko preto, aby vzájomne výhodný obchod zrealizovali. [...]

Viac

„Customs“ Coffee

22. mája 2018 | Colné právo Novinky

Advokátska kancelária a jej kolektív autorov pripravil knihu Colné právo, Nový Colný kódex Únie. Prečítajte si náš odborný článok.

Viac

#3 Colné právo: Zjednodušené postupy pre colný režim Tranzit

18. mája 2018 | Colné právo

Zjednodušenia a uľahčenia v tranzite, ktoré výrazne pomáhajú zrýchliť medzinárodný tok tovaru nájdete v článku. Prosman & Pavlovič

Viac

#2 Colné právo: Kontrola po prepustení tovaru

10. februára 2018 | Colné právo Legislatíva

Následná kontrola je "špeciálna" kontrola, ktorou sa overuje presnosť a úplnosť informácií uvedených vo vyhláseniach a oznámeniach [...]

Viac

Novela colného zákona účinná od 01.01.2018

4. decembra 2017 | Colné právo Newsletter Obchodné právo

Od 01.01.2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon. Aké zmeny v oblasti colného práva prinesie?

Viac

Prekluzívna lehota na oznámenie colného dlhu podľa Colného kódexu Únie

26. októbra 2017 | Colné právo Novinky

Trojročná prekluzívna lehota na oznámenie colného dlhu podľa colných predpisov je z pohľadu možnej obrany pre dlžníka veľmi priaznivá. [...]

Viac

#1 Colné právo: Prekluzívna lehota na zaplatenie colného dlhu

28. septembra 2017 | Colné právo Legislatíva

Nový Colný kódex Únie z roku 2016 zaviedol v oblasti colného práva zmeny, ktoré sa týkajú aj prekluzívnej lehoty na oznámenie colného dlhu.

Viac

Colný kódex Únie a nové výzvy v zahraničnom obchode

27. septembra 2017 | Colné právo Legislatíva

Ako je iste podnikateľskej verejnosti známe, pre colné právo od mája 2016 platí v Európskej únii nový Colný kódex Únie a jeho [...]

Viac

1 2 3