prevod vlastníctva

Prevod stavebného povolenia

26. augusta 2020 | Legislatíva Správne právo

Prevod stavebného povolenia, teda prevod práv a povinností zo stavebného povolenia stavebný zákon povoľuje. Ako previesť stavebné [...]

Viac

Zmeny pri nadobúdaní vlastníctva pozemkov

31. júla 2017 | Legislatíva Poľnohospodárske právo

Rozsiahle zmeny pripravuje zákonodarca v oblasti poľnohospodárstva a poľnohospodárskeho práva, konrétne pri nadobúdaní vlastníctva [...]

Viac

Novela zákona o nadobúdaní vlastníctva pôdy

30. júla 2017 | Legislatíva Poľnohospodárske právo

Návrh zmien reaguje na novelu Ústavy SR, ktorá zakotvila základný rámec ochrany poľnohospodárskej pôdy ako neobnoviteľného zdroja [...]

Viac

Ústavná zmena, ktorej účelom je ochrana pôdy

15. júla 2017 | Legislatíva Občianske právo Poľnohospodárske právo

Legislatíva v oblasti poľnohospodárskeho práva prechádza v druhej polovici 2017 rozsiahlymi zmenami. Zmeny sa týkajú najmä zákonov, [...]

Viac

Zákaz predaja počas sviatkov

22. júna 2017 | Novinky

Novela zákonníka práce č. 95/2017 Z. z. účinná odo dňa 1. júna 2017 stanovila, počas ktorých sviatkov nemožno zamestnancovi nariadiť [...]

Viac

Predkupné právo

1. júna 2015 | Obchodné právo Právna poradňa

Ako postupovať keď Vaše zákonné predkupné právo bolo porušené? Článok Vám poskytne návod ako sa brániť. Obráťte sa na náš tím odborníkov.

Viac