poľnohospodárske právo

Nájom poľnohospodárskych pozemkov od roku 2018

5. decembra 2017 | Legislatíva Poľnohospodárske právo

Od roku 2018 nadobudne účinnosť zákon č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Aké zmeny prináša?

Viac

Zmeny pri nadobúdaní vlastníctva pozemkov

31. júla 2017 | Legislatíva Poľnohospodárske právo

Režim nadobudnutia vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov sa má zmeniť. Čo možno očakávať a aké zmeny pri prevode pôdy zákonodarca [...]

Viac

Aktuálne zmeny v poľnohospodárskom práve

31. júla 2017 | Newsletter

Predkladáme Vám newsletter v oblasti poľnohospodárstva obsahujúci sumár vykonaných zmien spolu s upozornením na dátum, kedy príslušné [...]

Viac

Novela zákona o nadobúdaní vlastníctva pôdy

30. júla 2017 | Legislatíva Poľnohospodárske právo

Pripravili sme pre Vás Stručný súhrn pripravovaných zmien v zákone o nadobudnutí vlastníctva poľnohopspodárskej pôdy. Prosman & Pavlovič

Viac

Pripravované zmeny pri nájme poľnohospodárskej pôdy

26. júla 2017 | Legislatíva Nájomná zmluva Poľnohospodárske právo

Čo má priniesť pripravovaná novela zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy? Pripravované zmeny nájdete v našom odbornom článku.

Viac

Ústavná zmena, ktorej účelom je ochrana pôdy

15. júla 2017 | Legislatíva Občianske právo Poľnohospodárske právo

Zmeny v Ústave SR, ktorých účelom je ochrana pôdy sú účinné od 01.06.2017. Čo od nich možno očakávať? Viac informácií v článku.

Viac

Právo na prednostné uzavretie novej nájomnej zmluvy na poľnohospodársky pozemok

15. marca 2016 | Poľnohospodárske právo Právna poradňa

V článku je zodpovedaná otázka čitateľa, za akých okolností vzniká prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy na poľnohospodársky [...]

Viac