exekúcia

Dočasná ochrana podnikateľov s účinnosťou od 12.05.2020

11. novembra 2020 | Legislatíva Novinky Obchodné právo Spoločnosti

Ďalšia dočasná ochrana pre podnikateľov, ktorá chráni pred návrhmi na konkurz a preruší exekúcie, ale aj ďalšie opatrenia.

Viac

Možnosti po zastavení starej exekúcie

8. júna 2020 | Legislatíva

Dňa 01.01.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých [...]

Viac

Dočasná ochrana podnikateľov s účinnosťou od 12.05.2020

4. mája 2020 | Legislatíva Novinky Obchodné právo Spoločnosti

Ďalšia dočasná ochrana pre podnikateľov, ktorá chráni pred návrhmi na konkurz a preruší exekúcie, ale aj ďalšie opatrenia.

Viac

Dočasná ochrana nájmu a odklad exekúcie

29. apríla 2020 | Legislatíva

Novela LEX-korona zavádza inštitúty dočasnej ochrany všetkých nájmov až do konca roka 2020, ako aj právo fyzických osôb požiadať o [...]

Viac

Exekučný poriadok po novom

19. mája 2017 | Novinky

Novela Exekučného poriadku, účinná od 1. apríla 2017 priniesla mnoho zmien. O podstatných zmenách sa dočítate v článku. Prosman & Pavlovič

Viac

Námietky proti exekúcii

8. marca 2016 | Občianske právo Právna poradňa

Exekúcie sú v súčasnej dobe častým javom. Krátky prehľad o exekučnom konaní, námietke proti exekúcii nájdete v otázke zodpovedanej [...]

Viac