Zdielať článok


Facebook Linkedin
Zmeny stravného od 1. mája 2022

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného, na základe ktorého sa s účinnosťou od  1. mája 2022 zvýšila suma stravného pri tuzemských pracovných cestách a Opatrenie č. 117/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, ktorým sa taktiež od 1. mája 2022 zvyšuje suma základnej náhrady za používanie vozidiel pri pracovných cestách.

V zmysle Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách patrí zamestnancovi stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty. Suma stravného je ustanovená v závislosti od času trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na jednotlivé časové pásma.

Ako sa zvyšuje suma stravného pre tuzemské cesty

Suma stravného pre tuzemské cesty záleží od dĺžky pracovnej cesty a v zmysle opatrenia je pre jednotlivé časové pásma v nasledovnej výške:

  • 5-12 hodín – 6EUR  (zvýšenie o 0,90 EUR),
  • 12-18 hodín – 9EUR  (zvýšenie o 1,40 EUR),
  • viac ako 18 hodín 13,70 EUR (zvýšenie o 2,10 EUR),

Pri časovom pásme do 4 hodín nárok na stravné nevzniká.

Podnikateľ a jeho výdavky za stravovanie

Od začiatku tohto roka daňovníci s príjmami z podnikania alebo s príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti,  ktorí si uplatňujú preukázateľné daňové výdavky, nemusia preukazovať výšku stravného faktúrou či pokladničným dokladom. Maximálne je však možné do daňových výdavkov uznať sumu vo výške 3,30 EUR za každý odpracovaný deň, čo predstavuje 55% z hodnoty stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Mení sa aj hodnota stravovacej poukážky

V zmysle Zákonníka práce musí hodnota stravovacej poukážky predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Zmena sumy stravného pri jednotlivých časových pásmach má tak za následok aj zvýšenie hodnoty stravovacej poukážky z 3,83 EUR na 4,50 EUR. Keďže minimálny príspevok zamestnávateľa je v zmysle Zákonníka práce ustanovený vo výške 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, od 1. mája 2022 je tak minimálny príspevok zamestnávateľa vo výške 2,48 EUR, zatiaľ čo doteraz to bolo 2,11 EUR .

Výška príspevkov sa nelíši od formy stravovania, pre všetky formy platí rovnako a z týchto príspevkov sa ani neodvádzajú dane. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi stravný lístok alebo finančný príspevok na stravovanie vopred, aby ich mal zamestnanec k dispozícii v daný pracovný deň.

Ako sa zvyšuje suma základnej náhrady za 1 km jazdy

Spolu so zmenou stravného sa mení aj výška náhrady, ak zamestnanec použije pri pracovnej ceste vlastné vozilo. Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 117/2022 sa mení suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy nasledovným spôsobom:

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky sa zvyšuje na 0,059 EUR z doterajších 0,053 EUR,
  • pre osobné cestné motorové vozidlá sa zvyšuje na 0,213 EUR z doterajších 0,193 EUR.

Potrebujete poradiť v oblasti pracovného práva?

Kontaktujte nás
Kategórie:

Novinky , Pracovné právo


Publikované:

9. mája 2022

Súvisiace články